Březnové soustředění stolních tenistů

| Stolní tenis | Bohuslav Hůlka

Také v březnu se do autokempu Buňkov sjeli stolní tenisté na vozíku z celé republiky a mezi nimi i tři naši hráči.

Soustředění Buňkov - březen 2017

Ve dnech 24. − 26. 3. jsme se snažili maximálně využít tréninkový prostor a čas ke zdokonalení svých dovedností.

Tréninky probíhaly pod vedením Petra Svatoše, který se s námi podělil nejen o dovednosti technické, ale i taktické, neboť herní rozbory probíhaly ještě dlouho do nočních hodin v blízké restauraci.

Děkujeme moc SK Nezlomeni za organizaci těchto akcí, díky kterým nejsou stolní tenisté atomizováni po republice, ale mohou se pravidelně setkávat i v dobách mimo turnaje, v přátelském prostředí bezbariérového kempu Buňkov, jehož dobrým duším − Lucii Jelínkové s rodinou rovněž moc děkujeme.