1) Zahájení

2) Představení činnosti oddílů, režie, fungování výboru

- každý oddíl si připraví povídání o činnosti

                   činnosti dvou uplynulých let

                   plány a cíle budoucích dvou let

                   finanční představa - využívání a    získávání peněz, spokojenost se současnou situací, jiné představy

                   představení organizací provozující stejnou činnost, naše plusy a mínusy

                   vyhovuje nám spolupráce s výborem v současném nastavení, návrhy na změnu

                  členská základna - přibývají členi, má jich oddíl dostatek

                  strategické plány a cíle - sestavení pro oddíly a režii, budou oddíly chtít strategický víkend, pro a proti

2) finance 2017, finance 2018, zajištění, rozdělení, změny ve financování, rozdělení sbírky

3) schválení účetní uzávěrky

4) setkávání delegátů

5) různé