Pozvánka na členskou schůzi

6. ledna 2018 se bude konat členská schůze Sportovního klubu vozíčkářů Praha. Členská schůze je naším nejvyšším orgánem a může významně ovlivnit další podobu naší organizace. 

Na programu schůze je především schválení nových stanov, jejichž návrh si můžete prostudovat zde. Navrhujeme zásadní změnu právě v podobě členské schůze - pokud se tato podoba odhlasuje, bude členská schůze v této podobě poslední. Další schůze už by se skládala z delegátů vyslaných jednotlivými oddíly. Slibujeme si od této změny větší pružnost při svolávání členských schůzí a lepší vliv jednotlivých oddílů na chod organizace. Také lépe dostojíme zákonné povinnosti, aby náš nejvyšší orgán schvaloval účetní závěrku.

Na způsobu vedení organizace nic neměníme, ale na plánu členské schůze jsou také volby nového vedení - výboru a předsedy. 
Budeme moc rádi, pokud se najdou nové tváře, které pomohou s prací pro Sportovní klub vozíčkářů Praha. Ať už v pozici člena výboru nebo předsedy organizace.

Chtěl bych využít této zprávy k tomu, abychom nabídli i zaměstnání v našem klubu. Pokud by Vás lákala práce řízení projektu Spojenci sportovců na vozíku a nebojíte se nových výzev, napište mi. 

Děkuji a těším se 6. 1. 2018 na viděnou,

Bohuslav Hůlka

Kdy a kde se koná?

Členská schůze se koná 6. 1. 2018 od 9 hodin v tělocvičně Centra Paraple. Usnadníte nám práci s organizací, pokud účast potvrdíte svou účast na e-mailu hulka@skvpraha.org.

Od 9:00 prezence (OP s sebou).

Začátek schůze 10:00.

Pokud nebudeme usnášeníschopní, budeme svolávat další schůzi na odpoledne 6. 1. 2018, pro kterou už neplatí nadpoloviční kvórum.