Členství

Chcete-li se stát členem SKV Praha, musíte vyplnit přihlášku, kterou naleznete na stránce s dokumenty. Tuto přihlášku je třeba poslat do sídla klubu nebo osobně předat vedoucímu oddílu, který jste si vybrali. 

Členství v oddílu není povinné, je možné být také tzv. nezařazeným členem - na čerpání členských výhod to vliv nemá, ale nezařazení členové nemohou volit vedení oddílů.

Členem se stanete ve chvíli, kdy Vaše členství potvrdí výbor klubu, případně vedoucí oddílu a po zaplacení členských příspěvků na daný kalendářní rok. 

Podrobněji viz naše stanovy.

Ceník půjčovného

Pomůcka / Kauce Kč /Půjčovné Kč na 1 den

Handbike / 4 000/ 200

Lyže Biski / 4 000 / 200

Sedačka do lodě / 500 /50

Stabilizátory (2 kusy) / 1 000 / 100

Monoski / 2 000 / 100 /

Samotná 1 lyže + vázání / 500 / 50 /

Sledge (vozíčkářské běžky) / 2 000 / 100/ 

Stan / 500 /  50 / 

Sada 3 vysílaček + reproduktory / 2 000 / 100 /

Stanový přístřešek na akce / 2 000 / 100 /

Wakeboard / 1 000 / 100 /

Vrtačka / 200 / 50 /

Dataprojektor + plátno / 2 000 / 100 /

Drobné sportovní potřeby (např. helmy, lezecké vybavení atd) / 0 / 50 /

Vysvětlivky:

- pomůcky na soukromé akce se půjčují pouze členům SKV Praha, kteří mají zaplacený členský příspěvek

- do doby půjčení se nezapočítává den vrácení, den půjčení a doba, po kterou byla pomůcka prokazatelně v servisu. Při krátkodobé zápůjčce na 1-2 dny se platí jako za 1 den půjčení

- kauce se vybírá hotově při vypůjčení, půjčovné se hradí hotově při vrácení

Kontaktní osoba pro půjčování pomůcek na soukromé akce:

Tomáš Miko, mobil: 774 305 825, e-mail: miko@skvpraha.org

2. půjčovné na sportovní akce pořádané SKV Praha:

Pokud nebude paušál za půjčovné zahrnut již v celkové částce účastnického příspěvku na konkrétní akci, platí se 50,- Kč za den za 1 pomůcku. Vypořádání půjčovného a způsob úhrady je součástí dispozic ke konkrétní akci.