Potápění v holešovickém bazénu

| Potápění | Tomáš Kratochvíl, foto: T. Kratochvíl, J. Císařová

V neděli 26. 11. 2017 se uskutečnil trénink potápění v Holešovickém bazénu.

Akce se účastnilo 6 vožíčkářů, 8 asistentů a 4 instruktoři potápění. Bazén má hloubku 3,8 metrů a zážitek z volného pohybu pod vodní hladinou si krom vozíčkářů vyzkoušeli i někteří asistenti, bez kterých se při našich akcích neobejdeme.  

Za profesionální přístup během ponorů děkujeme instruktorům potápění z Restartu. Panu Kadochovi děkujeme za zajištění bazénu a bezplatného vjezdu i parkování na Výstavišti.

Akci podpořila firma OKsystem a.s., Magistrát hl. m. Prahy. a MČ Praha 10.