Transparentnost hospodaření

Naše hospodaření necháváme dobrovolně od roku 2011 auditovat. Informace o našem hospodaření včetně výroku auditora naleznete v našich výročních zprávách.

Náš sbírkový účet, na který přicházejí dary z projektu Spojenci sportovců na vozíku, je transparentní a je možné si prohlédnout, za co jsme utráceli dary našich Spojenců v předchozím roce.

Přístup ke sbírkovému účtu.

Informace o využití darů

  • Naše partnery informujeme o využití jejich podpory.
  • Čerpání veřejné sbírky komentujeme prostřednictvím zpráv o využití darů.

Zprávy o využití darů