Proč je pro nás Vaše pomoc důležitá?

Sportování na vozíku je často pro vozíčkáře jedna z mála možností, jak zapomenout na starosti spojené s vlastním handicapem.

Mít možnost v zimě si zalyžovat nebo v létě vyjet na kolo ale znamená mnohem vyšší finanční zátěž než pro zdravého člověka.

Proto děkujeme všem, kteří nás podporují. Děkujeme také všem lidem, kteří nám nepomáhají jen materiálně, ale svojí ochotou a asistencí na našich sportovních akcích.

Finanční náročnost

Sport handicapovaných je bohužel finančně velmi náročný. Největší položky v rozpočtu klubu jsou náklady spojené se zajištěním instruktorů a osobních asistentů a nákup speciálních a drahých sportovních pomůcek, jako např. monoski, handbiky, sportovní vozíky, atd.

Téměř každý vozíčkář potřebuje při sportu svého sportovního asistenta, který mu pomáhá např. při přesunech z vozíku do monoski, na handbike, nebo na toaletu, ale také při pádu na lyžích, přesunech vybavení, atd. Osobní asistenci zajišťují dobrovolníci a SKV Praha jim většinou hradí pouze náklady.

Finanční pomoc

Přivítáme jakoukoliv finanční pomoc. 

Můžete nás podpořit jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem na náš transparentní účet veřejné sbírky č. 2600062191/2010. Čerpání prostředků veřejné sbírky podléhá kontrole ze strany Magistrátu hl. m. Prahy a musí být v souladu s vydaným osvědčením.

Osvědčení o konání veřejné sbírky je ke stažení zde.

Příspěvek do veřejné sbírky můžete poukázat buď klasicky jednorázovým bankovním převodem nebo zadáním trvalého příkazu ze svého bankovního účtu nebo uzavřením dohody o srážce ze mzdy se svou mzdovou účtárnou. Nejjednodušší možností je však využití portálu Darujme.cz (odkaz výše).

Příspěvky poukázané na účet veřejné sbírky jsou automaticky považované za dary a není potřeba na ně uzavírat darovací smlouvu. Na vyžádání posíláme potvrzení o příspěvku do veřejné sbírky, které můžete použít pro daňový odpočet.

Další možností je poukázání daru na náš běžný účet č. 67230011/0100. V tomto případě je vhodné uzavřít s námi darovací smlouvu.

Vzor běžné darovací smlouvy je ke stažení zde.

V případě zájmu o uzavření darovací smlouvy nás kontaktujte na e-mailu ekonomika@skvpraha.org.

Dary poukázané buď na účet veřejné sbírky nebo na náš běžný účet můžete uplatnit jako daňový odpočet ve svém daňovém přiznání za těchto podmínek:

1. Fyzické osoby si mohou od daňového základu odečíst bezúplatná plnění (dary), pokud jejich úhrnná hodnota za zdaňovací období (rok) přesáhne 2% daňového základu anebo činí alespoň 1.000,- Kč. Maximálně je možné si od daňového základu odečíst 15% (viz § 15, odst. 1 Zákona o daních z příjmů).

Pokud fyzická osoba nepodává daňové přiznání, předloží doklady o poskytnutých darech své mzdové účtárně, která je zohlední v jejím ročním zúčtování daně.

2. Právnické osoby si mohou od daňového základu odečíst poskytnutá bezúplatná plnění (dary) od částky 2.000,- Kč za jedno bezúplatné plnění. V úhrnu lze od základu daně odečíst 10%, z toho ale 1/2 pouze jako dary vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (podrobněji viz § 20, odst. 8 Zákona o daních z příjmů).

O využití darů dárce informujeme.

V případě dotazů pište na fundraising@skvpraha.org

Žádost o potvrzení úlevy na dani, požadavek na vystavení potvrzení o došlém daru