PF 2018

| Společné | Bohuslav Hůlka

Rok 2017 byl pro nás jedním z nejúspěšnějších let v naší historii. Děkujeme všem za podporu a přejeme Vám, ať je další rok 2018 alespoň stejně SKVělý, jako ten letošní.

Na konci roku 2017 dovolte malou bilanci: 

  • Výrazný nárůst počtu vozíčkářodní - náš hlavní ukazatel toho, kolik toho děláme
  • Dvě medaile z MS v trail-o
  • Bronz ve florbalové lize
  • Medaile z MČR ve stolním tenise
  • Výrazný nárůst akcí lyžařských a outdoorových
  • Úspěšné benefiční akce v závěru roku
  • Nárůst podporovatelů
  • Efektivní hospodaření - účetní závěrka ještě není, ale odhady vypadají optimisticky

Velké poděkování všem, kteří přispěli k chodu Sportovního klubu vozíčkářů Praha - moc si toho vážíme, díky Vám žijeme aktivněji, a tedy kvalitněji.

Krásné svátky a úspěšný a SKVělý rok 2018!

Za SKV Praha 

Bohuslav Hůlka